Realizace

Každoročně zpracujeme množství zakázek jak pro soukromé subjekty tak pro firmy a státní instituce.

MÚ Holešov
-geom.plány pro rozdělení pozemků, zaměření staveb
-vytyčení hranic

Centroprojekt Zlín
-geom.plány pro výkupy v rámci realizace obchvatu města

Pozemkový fond KM, Pozemkový úřad KM
-geom.plány a vytyčení hranic pozemků pro realizaci restitučních nároků

PILANA Hulín
-geom.plány pro rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen, zaměření staveb
-zaměření inž.sítí

TON,a.s. Bystřice pod Hostýnem
-veškeré geodetické práce v rámci závodu

Stavební bytové družstvo Novosady Holešov
-geom.plány pro rozdělení pozemků a zaměření staveb

PROVING s.r.o. Hulín
-geom. plány pro rozdělení pozemků
-geom.plány pro zaměření staveb
-zakládání staveb
-zaměření inž.sítí

Vodní zdroje Holešov,a.s.
-měření vrtů v budoucí průmyslové zóně Holešov

Zlínský kraj
-geom.plány pro rozdělení pozemků

Manďák a.s. Kroměříž
-geodetické práce spojené se stavbou kruhových objezdů v Holešově

ČEPRO a.s.
-veškeré geodetické práce v rámci areálu Čepro Loukov

FAKO spol. s r.o.
-geom.plány pro rozdělení pozemků a zaměření staveb
-zakládání staveb

MÚ Hulín
-geom.plány pro rozdělení pozemků a zaměření staveb
-vytyčení hranic pozemků

Ekomonitor s.r.o. Chrudim
-měření sedání objektů
-měření vrtů

TOSHULIN, a.s.
-geom.plány pro rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen, zaměření staveb
-zaměření inž.sítí

Obecní úřady v regionu,
např. Kostelec u Holešova, Rymice, Němčice, Rajnochovice, Míškovice, Martinice, Podhradní Lhota, Lechotice, Třebětice, Žeranovice…
- veškeré požadované geodetické práce

Made by www.grafifactory.cz in 2008