Nabídka prací

Provádíme veškeré geodetické práce, zhotovíme pro Vás i pasport drobné stavby k legalizaci budovy nebo návrh smlouvy k zápisu do KN, měříme i přípojky inž.sítí a přípojky plynu pro odkup.

Geometrické plány
- pro zaměření stavby ke kolaudaci
- pro zaměření rozestavěné stavby (např.pro úvěr)
- pro rozdělení pozemku
- pro vyznačení věcného břemene

Vytyčení vlastnických hranic pozemků
Záznam o umístění drobné stavby
- bazénu, studny, ČOV

Zakládání staveb
- občanských i průmyslových
- měření vod.přípojek pro VAK

Tématické mapy
- polohopis a výškopis pro projekt.činnost

Made by www.grafifactory.cz in 2008