Nabídka prací

Geometrické plány


- pro zaměření stavby
- pro rozdělení pozemku
- pro vyznačení věcného břemene

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Zakládání staveb  (polohově i vč.laviček)

Tématické mapy  (polohopisy a výškopisy)

Měření vod. a kan.přípojek pro VAK

Made by www.grafifactory.cz in 2008